Chung cư Bắc Hà Tower C37 Bộ Công an, Lê Văn Lương, Thanh Xuân

Chung cư Bắc Hà Tower C37 Bộ Công an, Lê Văn Lương, Thanh Xuân

Chung cư Bắc Hà Tower C37 Bộ Công an, Lê Văn Lương, Thanh Xuân

Tư vấn, thiết kế, thi công nội thất phong cách mới