Phê duyệt Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Phú Lương, tỷ lệ 1/500.

Phê duyệt Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Phú Lương, tỷ lệ 1/500.

Phê duyệt Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Phú Lương, tỷ lệ 1/500.

Tư vấn, thiết kế, thi công nội thất phong cách mới