Quy hoạch chi tiết điều chỉnh 1/500 dự án khu đô thị mới Kiến Hưng

Quy hoạch chi tiết điều chỉnh 1/500 dự án khu đô thị mới Kiến Hưng

Quy hoạch chi tiết điều chỉnh 1/500 dự án khu đô thị mới Kiến Hưng

Tư vấn, thiết kế, thi công nội thất phong cách mới