VIDEO

Giới thiệu tổng thể dự án KDT mới Văn Phú Hà Đông, cạnh dự án Phú Lương

 12/12/2013  Đăng bởi: admin

Giới thiệu tổng thể dự án KDT mới Văn Phú Hà Đông (cạnh dự án khu đo thị mới Phú Lương) đã và đang hoàn thiện hạ tầng, diện tích và hướng các lô phong phú giá gốc rẻ của chủ đầu tư.

Giới thiệu tổng thể dự án KDT mới Văn Phú Hà Đông, cạnh dự án Phú Lương