Hiện trạng thực tế và tiến độ của Khu đô thị Kiến Hưng

30/12/2014 - Lượt xem: 15433
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Đầu tháng 9 năm 2014 UBND TP đã ra Quyết định số 4751/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Kiến Hưng, tỷ lệ 1/500.

Tính đến ngày 29 tháng 1 năm 2013, được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân quận Hà Đông, Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị Kiến Hưng phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất quận Hà Đông, Ủy ban nhân dân phường Kiến Hưng, Hợp tác xã Đa Sỹ và Hợp tác xã Mậu Lương tiếp tục tổ chức chi trả, tạm ứng tiền đền bù giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị mới Kiến Hưng đợt 7. Trong đợt này có 45 hộ gia đình có đơn tự nguyện nhận tiền đền bù, bàn giao đất cho Chủ đầu tư với diện tích đất bàn giao là 1,1ha và tổng số tiền đền bù gần 4 tỷ đồng.

Trước đó Chủ đầu tư đã tiến hành 06 đợt chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị mới Kiến Hưng với tổng diện tích đền bù là 43,68 ha cho 1.084 hộ gia đình với tổng số tiền đền bù là 120 tỷ đồng. 

 

Tổng diện tích đất đền bù giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Khu đô thị mới Kiến Hưng là 47,18 ha với số hộ gia đình có đất nông nghiệp nằm trong quy hoạch dự án là 1.209 hộ gia đình. Trong đó diện tích đất quỹ I giao khoán cho các hộ gia đình là 39,67 ha, diện tích đất quỹ II do UBND phường quản lý và đất giao thông thủy lợi nội đồng là 7,51ha.

 

Đối với các hộ gia đình còn lại chưa có đơn nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng, trong thời gian tới Chủ đầu tư sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng của quận Hà Đông tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư để thực hiện dự án.


Liên hệ để biết thêm chi tiết: Click vào đâyĐầu tháng 9 năm 2014 UBND TP đã ra Quyết định số 4751/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Kiến Hưng, tỷ lệ 1/500.

Quản lý bình luận