Thủ tục hồ sơ pháp lý quy hoạch 1/500 Khu đô thị Thanh Hà

15/12/2014 - Lượt xem: 9977
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Thủ tục, thực trạng hồ sơ pháp lý quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án Khu đô thị Thanh Hà (Thanh Hà A, Thanh Hà B), Hà Đông, Hà Nội

Đang cập nhật.

Thông tin chi tiết liên hệ: Xem tại đây
Thủ tục, thực trạng hồ sơ pháp lý quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án Khu đô thị Thanh Hà (Thanh Hà A, Thanh Hà B), Hà Đông, Hà Nội

Quản lý bình luận